BA BA NẤU CHUỐI

199.000₫
BA BA NẤU CHUỐI : 199.000Đ/Con BA BA : 179.000Đ/Con + NƯỚNG MUỐI ỚT...
- +

BA BA NẤU CHUỐI :199.000Đ/Con

BA BA : 179.000Đ/Con

 + NƯỚNG MUỐI ỚT

 + NỔ MUỐI HỘT 

 +  HẤP RAU RĂM

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
02839877636