BA BA NẤU CHUỐI

450.000₫
BA BA NẤU CHUỐI :450.000Đ/Con BA BA : 450.000Đ/Con  + NƯỚNG MUỐI ỚT  + NỔ MUỐI HỘT   +  HẤP RAU RĂM
- +

BA BA NẤU CHUỐI :450.000Đ/Con

BA BA : 450.000Đ/Con

 + NƯỚNG MUỐI ỚT

 + NỔ MUỐI HỘT 

 +  HẤP RAU RĂM

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
0909900636