ĐẦU DÊ

340.000₫
ĐẦU DÊ ...
- +

                         ĐẦU DÊ

+ ĐẦU DÊ 2 MÓN : 340.000Đ/CÁI

+ ĐẦU DÊ NẤU LẨU : 340.000Đ/CÁI

+ ĐẦU DÊ NẤU LẦU (1/2 CÁI) : 179.000Đ/LẨU

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
02839877636