ĐẦU DÊ

340.000₫
                         ĐẦU DÊ + ĐẦU DÊ 2 MÓN : 340.000Đ/CÁI + ĐẦU DÊ NẤU LẨU : 340.000Đ/CÁI + ĐẦU DÊ NẤU LẦU (1/2 CÁI) : 179.000Đ/LẨU  
- +

                         ĐẦU DÊ

+ ĐẦU DÊ 2 MÓN : 340.000Đ/CÁI

+ ĐẦU DÊ NẤU LẨU : 340.000Đ/CÁI

+ ĐẦU DÊ NẤU LẦU (1/2 CÁI) : 179.000Đ/LẨU

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
0909900636