SƯỜN DÊ NƯỚNG

159.000₫
SƯỜN DÊ NƯỚNG + NƯỚNG CHAO + NƯỚNG MUỐI ỚT ...
- +

   SƯỜN DÊ NƯỚNG 

+ NƯỚNG CHAO 

+ NƯỚNG MUỐI ỚT 

+ NƯỚNG Y 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
0909900636