SƯỜN DÊ NƯỚNG

159.000₫
   SƯỜN DÊ NƯỚNG  + NƯỚNG CHAO  + NƯỚNG MUỐI ỚT  + NƯỚNG Y 
- +

   SƯỜN DÊ NƯỚNG 

+ NƯỚNG CHAO 

+ NƯỚNG MUỐI ỚT 

+ NƯỚNG Y 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
0909900636