XÔI PHỒNG - NEM NƯỚNG

Liên hệ
XÔI CHIÊN PHỒNG (NHỎ) 75.000đ/phần XÔI CHIÊN...

XÔI CHIÊN PHỒNG (NHỎ)                    75.000đ/phần

XÔI CHIÊN PHỒNG (LỚN)                   119.000đ/phần

NEM NƯỚNG                                       20.000đ/cây

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
0909900636