XÔI PHỒNG - NEM NƯỚNG

Liên hệ
XÔI CHIÊN PHỒNG (NHỎ)                    70.000đ/phần XÔI CHIÊN PHỒNG (LỚN)                   115.000đ/phần NEM NƯỚNG                         ...

XÔI CHIÊN PHỒNG (NHỎ)                    70.000đ/phần

XÔI CHIÊN PHỒNG (LỚN)                   115.000đ/phần

NEM NƯỚNG                                       20.000đ/cây

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây
0909900636